Az EU Horizon 2020 programja által finanszírozott REFRESH (Resource Efficient Food and dRink for the Entire Supply cHain) projektben 12 európai országból, illetve Kínából összesen 26 szervezet dolgozik együtt az ellátási láncban keletkező élelmiszer-hulladék megelőzése, mennyiségének csökkentése érdekében. Ez a célkitűzés részét képezi az ENSZ Fenntartható Fejlesztési Célkitőzések 12.3 pontjának, valamint az EU Körkörös Gazgasági Csomagjának, amely kimondja, hogy 2030-ig a felére kell csökkenteni az EU tagállamokban keletkező kiskereskedelmi és fogyasztói élelmiszer-hulladék mennyiségét, valamint értékmegtartó megoldásokat kell kidolgozni a teljes élelmiszer-ellátási láncban. A projekt 2015. júliusától 2019. júniusáig tart.

Magyarország is részt vesz abban a kísérleti programban, amelynek során négy országban (Németország, Hollandia, Spanyolország és Magyarország) kidolgozásra kerül az élelmiszer-értékmentés élelmiszerlánc szereplői közötti önkéntes együttműködésének módszertana. A kidolgozott és letesztelt stratégia később segítséget nyújthat a csatlakozni kívánó országoknak abban, hogy az ipar, a kereskedelem, a kormány és a civil társadalom bevonásával milyen konkrét intézkedésekre lehet szükség az élelmiszer-hulladék csökkentésére. A magyar pilot programot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület koordinálja.

A projekt fő célja, hogy a "termőföldtől a tányérig" megközelítés jegyében élelmiszer-hulladék csökkentő tevékenységeket dolgozzon ki a zöldség-gyümölcs ágazatban. Ez az egy általában nem túlságosan hosszú ellátási lánc, mivel feldolgozás nem része a folyamatnak, ez bizonyos szempontból megkönnyíti a helyzetet. A projekt elsősorban az alacsony minőségű termékre fókuszál, melyeknek a fogyasztókhoz történő eljuttatását mind  kereskedelemi (értékesítés) és nem-kereskedelmi (adományozás) csatornákon keresztül tervezzük tesztelni.


A projekt fő célja, hogy feloldja a „virtuális igények okozta túlkínálat” paradoxonát, és közös alapot teremtsen az catering ellátási láncban (a megrendelőtől a fogyasztóig) keletkező élelmiszer-hulladékok problémájának megértéséhez, a lehetséges megoldásokhoz és a témával kapcsolatos tudatosság növeléséhez. Célunk egy a jelenleginél reálisabb kereslet-kínálat egyensúly megteremtése egy olyan speciális fogyasztási helyzetben, ahol általában nem a vendéglátás költségei jelentik az elsődleges döntési szempontot.


A projekt célja, hogy az élelmiszerfeleslegek szétosztásának teljes költségét modellezze, amely az „újraelosztási ellátási lánc” működtetéséhez szükséges (ide értve az élelmiszerbankok és fogadó szervezetek költségeit), kiszámítsa egy, a rendszerbe történő beruházás lehetséges megtérülését, és potenciális finanszírozási forrásokat kutasson fel, különös tekintettel a szociális ellátórendszer meglévő (és nem 100%-osan kihasznált) kapacitásaira és forrásaira, valamint az EU Segélyprogramja által kínált lehetőségekre.


2017. júliusában hárm hétig várjuk a válaszokat a REFRESH kérdőívére. A felmérés a REFRESH projekt négy tesztországában zajlik: Hollandiában, Németországban, Magyarországon és Spanyolországban. A fogyasztókat arra kérjük, hogy töltsék ki az élelmiszerekről szóló kutatás tízperces kérdőívét.


Példaértékű összefogásra készülnek a magyar élelmiszeripar kulcsszereplői az élelmiszerpazarlás és az éhezés ellen. Március 22-én a titkársági feladatokat is ellátó Magyar Élelmiszerbank Egyesület szervezésében lezajlott a program hazai megvalósításáért felelős Élelmiszerérték Fórum Irányító Bizottságának első ülése. A találkozó során a megjelentek megerősítették elkötelezettségüket az ügy iránt, valamint meghatározták a főbb irányvonalakat. A kerekasztal-megbeszélésnek a Földművelésügyi Minisztérium adott otthont.


2015 szeptember 16-án indult el a Horizont 2020 program által finanszírozott “Erőforrás-hatékony élelmet a teljes ellátási láncon” (REFRESH) projekt. 12 európai országból és Kínából összesen 26 partner dolgozik majd a célkitűzések megvalósításán: az Európában hulladékká váló élelmiszermennyiség 30%-kal való csökkentésén 2025-ig; a hulladékgazdálkodás költségeinek csökkentésén; valamint a szükségszerű élelmiszerhulladék és csomagolás lehető legjobb felhasználásán. A REFRESH project 2015 júliusától 2019 júniusáig fog tartani.


Pages