Vrijwillige Samenwerkingsverbanden werpen hun vruchten af om voedselverspilling te voorkomen. Door samenwerking kunnen gezamenlijke doelen worden bereikt, worden bedrijven geprikkeld tot samenwerking en kan verandering op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier worden bereikt. REFRESH heeft op basis van de eigen succesvolle implementatie van 5 nationale vrijwillige samenwerkingsverbanden in Nederland, Duitsland, Spanje, Hongarije en China, en het Britse voorbeeld van  "Courtauld 2025", een blauwdruk voor succes opgesteld.

The Dutch REFRESH national platform "Taskforce Circular Economy in Food" will organise an interactive event for TCEF Members, Dutch Champions 12.3 and international frontrunner organisations. Using “Appreciative Inquiry”, the participants will share experiences and best practices, and develop new plans for action to contribute to the SDG 12.3 target by 2030. 

The United Nations estimates that if farmers around the world fed their livestock on the food that we currently waste and on agricultural by-products, enough grain would be liberated to feed an extra three billion people. To help food businesses contribute to such a grand waste-free future, REFRESH has built a web app for businesses to clarify which surplus food is suitable, and what needs to be done to send the food to animal feed in a safe and legal way.

In een periode van 3 weken in juli 2017 nodigt het REFRESH onderzoeksteam respondenten uit voor een grootschalig consumentenonderzoek. De enquete richt zich op de 4 REFRESH pilot landen, namelijk Nederlands, Duitsland, Spanje en Hongarije. Aan consumenten wordt gevraagd om een 10-minuten durende enqute in te vullen over diverse drink- en etenswaren.

Subscribe to Dutch