De enquete is toegankelijk tussen 11 en 31 juli 2017

In een periode van 3 weken in juli 2017 nodigt het REFRESH onderzoeksteam respondenten uit voor een grootschalig consumentenonderzoek. De enquete richt zich op de 4 REFRESH pilot landen, namelijk Nederlands, Duitsland, Spanje en Hongarije. Aan consumenten wordt gevraagd om een 10-minuten durende enqute in te vullen over diverse drink- en etenswaren.

Klik hier voor de enquête (Nederlands)

Het doel is te onderzoeken hoe verschillende vormen van informatievoorziening die op levensmiddelenverpakkingen invloed hebben op consumenten gedrag. Hiermee hopen we meer inzicht te krijgen op het effect van verpakkingsinformatie op voedseverspilling bij consumenten.

De resultaten van het onderzoek zullen eind 2017 worden gepubliceerd.