Sajtóközlemény: Az Uniós projekt a REFRESH nevet kapta

2015 szeptember 16-án indult el a Horizont 2020 program által finanszírozott “Erőforrás-hatékony élelmet a teljes ellátási láncon” (REFRESH) projekt. 12 európai országból és Kínából összesen 26 partner dolgozik majd a célkitűzések megvalósításán: az Európában hulladékká váló élelmiszermennyiség 30%-kal való csökkentésén 2025-ig; a hulladékgazdálkodás költségeinek csökkentésén; valamint a szükségszerű élelmiszerhulladék és csomagolás lehető legjobb felhasználásán. A REFRESH project 2015 júliusától 2019 júniusáig fog tartani.

Az élelmiszer egyharmada kidobásra kerül; a keletkezett hulladék a harmadik legnagyobb széndioxid-kibocsátó

Az EU-ban évente kb. 100 millió tonna élelmiszer végzi a szemétben (2012-es adat). Ha nem teszünk ellene, az előrejelzések szerint ez a szám 2020-ra a 120 millió tonnát is elérheti. Az Európában kidobott élelmiszer elegendő lenne ahhoz, hogy a világ összes éhezője kétszer jóllakjon vele (Európai Bizottság, 2015). Az élelmiszerhulladék csökkentése a háztartásokban és azokon kívül a kiegyensúlyozottabb táplálkozás ösztönzése mellett a legjelentősebb keresletoldali intézkedés az élelmiszeripar széndioxid-kibocsátásának mérséklése érdekében.

A kutatásban, valamint a köz- és magánszféra együttműködésében rejlik a megoldás

A REFRESH az indokolatlan élelmiszerhulladék csökkentésére és az élelmiszerforrások magasabb szintű kihasználására koncentrál. Kutatások segítik majd feltárni az élelmiszer-hulladék keletkezésének okait, a projekt pedig támogatja a jobb döntéshozatalt mind az élelmiszeripar, mind a fogyasztók részéről; innovatív, rendszerszerű megközelítéssel, átfogó intézkedési terv segítségével igyekszik megfékezni az élelmiszer-pazarlást. A REFRESH meglévő kezdeményezésekre épít az élelmiszer-hulladék visszaszorításával kapcsolatos társadalmi, technológiai és szervezeti rálátás és gyakorlat fejlesztésére, értékelésére és betartatására. Mindezt a politikai döntéshozók számára kidolgozott iránymutatás erősíti annak érdekében, hogy a kormányzat sikeresen megoldhassa az élelmiszerpazarlás problémáját.

A projekt tervezete:

  • Stratégiai megállapodás a kormányokkal és a helyi üzleti szféra érdekelt feleivel négy kísérleti országban (Spanyolország, Németország, Magyarország és Hollandia) az élelmiszer-hulladék csökkentésére.
  • Az üzleti szféra és egyéb érdekelt felek felhívása az élelmiszer-hulladék visszaszorításában új megközelítési módok tesztelésére, valamint ezek továbbadására más országoknak.
  • Uniós szakpolitikai ajánlások megfogalmazása és az élelmiszerhulladék-kezelés rendszerének nemzeti szintű megvalósítása.
  • Az élelmiszer-hulladék problematikáját megcélzó technológiai újítások tervezése és fejlesztése, az élelmiszer-feldolgozástól és az IKT-alapú platformoktól és eszközöktől kezdve a régi és új megoldások támogatásáig.

Több érdekelt fél együttműködése

A holland Wageningen UR által vezetett projekt 2015-től 2019-ig tart majd. A REFRESH konzorcium számos európai és kínai vezető egyetemet, kutatóintézetet, magáncéget, kormányt, civil szervezetet, és egyéb szereplőt üdvözölhet tagjai között. A konzorcium számos tudományágat képviselő, elméletben és gyakorlatban is komoly tudású csapatot jelent, akik bizonyítottan képesek a kutatásban való együttműködésre mind hazai, mind nemzetközi szinten.
A REFRESH-csapat a ma is működő FUSIONS projekt eredményeire és tapasztalataira is építhet.

A konzorciumi együttműködés partnerei:

Date: 

14/09/2015